Mở góc mắt giá bao nhiêu? – KA Nataly Beauty & Academy

Trên thực tế, giá mở góc mắt bao nhiêu? Còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Điển hình như cơ sở thẩm mỹ bạn thực hiện, tay nghề bác sĩ, kỹ thuật thực hiện, tình trạng khuyết điểm mắt hiện tại,… quyết định trực tiếp đến chi phí…

Xem tiếp