Nâng cung mày giá bao nhiêu? – KA Nataly Beauty & Academy

Trên thực tế, chi phí nâng cung mày bao nhiêu tiền? Còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Điển hình như cơ sở mà bạn lựa chọn, tay nghề người thực hiện, tình trạng khuyết điểm hiện tại,… quyết định trực tiếp đến giá nâng cung mày/treo…

Xem tiếp