Tiêm Botox bao lâu thì tan? – KA Nataly Beauty & Academy

Đa số khách hàng trước khi làm đẹp bằng Botox đều muốn biết kết quả duy trì được bao lâu. Hầu hết các khách hàng sau khi tiêm Botox tại Nataly đều duy trì hiệu quả kéo dài khoảng từ 12-18 tháng. (tuỳ loại chất lượng Botox, cơ địa, kỹ…

Xem tiếp